ĐĂNG KÝ NGAY

Báo giá

Liên hệ

Trang chủ

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Dưới đây là những Nguyên tắc trong việc sử dụng sản phẩm E-CardVIP (Sau đây sẽ gọi tắt là "Sản phẩm") do Chúng tôi cung cấp bao gồm:

(a) Không được sử dụng Sản phẩm của Chúng tôi để giả mạo cá nhân, tổ chức khác nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay thực hiện các giao dịch dân sự trái pháp luật; 
(b) Không được gây trở ngại cho Sản phẩm của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp;
(c) Không được thực hiện các hành vi mà pháp luật nghiêm cấm. 

Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn cung cấp Sản phẩm nếu bạn không tuân thủ các nguyên tắc và chính sách của chúng tôi hoặc trong trường hợp Chúng tôi phát hiện hành vi sử dụng Sản phẩm của bạn là sai phạm. 

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Các thông tin cá nhân của khách hàng, có thể được chúng tôi sử dụng vào những mục đích hợp pháp dưới đây:

(a) Cung cấp Sản phẩm: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp Sản phẩm bao gồm nhưng không giới hạn đến việc xác nhận đơn hàng, mua hàng và thanh toán của bạn.  
(b) Cải thiện Sản phẩm: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để phân tích xu hướng tiêu dùng, đo lường với mục đích cải thiện Sản phẩm cũ và phát triển Sản phẩm mới. 
(c) Liên lạc với khách hàng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để liên lạc với bạn về các vấn đề liên quan đến Sản phẩm thông qua Email, chat, cuộc gọi và trả lời thắc mắc của bạn. 
(d) Tiếp thị: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để tiếp thị và quảng cáo Sản phẩm trên các phương tiện truyền thông. 
(e) Mục đích khác: Chúng tôi có thể xin sự chấp thuận của bạn về việc sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích nào đó. 

Bằng việc sử dụng Sản phẩm của Chúng tôi, bạn đã đồng ý việc chúng tôi có thể sử dụng những thông tin đó theo chính sách của chúng tôi về quyền riêng tư. 

Thông tin của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ trường hợp khi Cơ quan chức năng có yêu cầu. Chúng tôi cam kết không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép từ khách hàng.

Bằng việc sử dụng Sản phẩm của Chúng tôi, bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu rõ các điều khoản sử dụng trên đây và đồng ý hoàn toàn với các điều khoản đó.

Copyright ©2022 E-card VIP. All rights reserved.

Điều khoản sử dụng - Chính sách bảo mật

Trang chủ

Liên hệ

Báo giá

Trang chủ

Liên hệ

Báo giá

50% OFF
TODAY ONLY

CALL TO ACTION

Lorem ipsum dolor sit amet.

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ ZALO
0773752875